TARIEVEN CONSULT per 01-01-2021

tarieven worden door de zorgverzekeraars bepaald

Nieuw consult 70,68 euro

Herhaling 17,67 euro per 15 min.

Administratietijd 17,67 euro per 15 min.

Huisbezoek nieuwe cliënten per 01-01-2021 20,10 euro extra

In alle gevallen wordt dieetadvisering vergoed door de verzekeraar uit uw basispakket. Voor 2016 gelden de volgende vergoedingen: 

www.zorgwijzer.nl/vergoeding/dieetadvies